Chảy máu trong bệnh trĩ không phải lúc nào cũng có, nên chúng ta không chờ đợi triệu chứng này có mới nói là bị trĩ. Ngược lại, triệu chứng đi cầu ra máu tươi không chỉ có