Sau mỗi trận vui tới bến với bạn bè đồng nghiệp hoặc khách hàng là lúc bạn phải đối mặt với các cảm giác mệt mỏi, toàn thân rã rời, chóng mặt, buồn nôn, đầu óc quay