Trên thực tế, luyện tập hợp lý giúp tăng hiệu cho việc chữa bệnh trĩ. Tuy nhiên, không phải điều đó đúng với bất cứ một bài tập nào. Tập tành không đúng sẽ giúp khó kiểm soát