Cây ngải cứu còn có các tên gọi khác như ngải điệp, nhà ngải, thuốc cứu, quá sú, cỏ linh li. Là loại thực vật có nhiều tác dụng tốt trong chữa bệnh, đặc biệt là tác