Đúng là bị bệnh trong người đã khổ nhưng không may mắc thoát vị đĩa đệm còn khổ hơn.Nhiều người băn khoăn lo lắng khi mình bị thoát vị đĩa đệm và họ cứ luẩn