Không phải ai cũng biết về bệnh trĩ như những hiện tượng, biểu hiện triệu chứng của bệnh cũng như những nguyên nhân gây bệnh như thế nào?… Dù là người bệnh hay người không có bệnh