Nghiên cứu cho thấy việc ăn uống đúng cách có thể làm một người bị bệnh trĩ nặng giảm hơn một nửa sự khó chịu, và có thể làm tiêu tan gần hết bệnh của một người