Bệnh trĩ ra máu là dấu hiệu cảnh báo báo đầu tiên cho bệnh nhân về căn bệnh này. Cũng giống như những bệnh lý thông thường khác, nếu người bệnh để máu ra nhiều có thể