Bệnh trĩ hiện đang là căn bệnh phổ biến đứng trong top đầu trong những căn bệnh thường gặp đường hậu môn trực tràng. Bệnh thường bị phát hiện muộn không phải vì triệu chứng của bệnh khó phát