Chữa bệnh trĩ từ thảo dược Archive

CHỮA BỆNH TRĨ TỪ RAU DIẾP CÁ

Trong số các bài thuốc chữa bệnh trĩ từ dân gian, chắc chắn không thể bỏ qua rau diếp cá. Rau diếp cá có tác dụng khá tốt trong bệnh trĩ, dưới đây xin giới thiệu bài

CÂY LÁ BỎNG GIÚP ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ HIỆU QUẢ

Có cách nào để  điều trị bệnh trĩ hiệu quả. Cây là bỏng là bài  thuốc  mà ông cha ta truyền lại từ ngàn xưa. Những thảo dược tự nhiên này giúp cho việc điều trị trở nên