Xin hỏi cháu nhà tôi năm nay 5 tuổi, không hiểu sao dạo gần đây cháu đi đại tiện phân thường kèm theo máu. Tôi lại mới đọc được bài báo viết về việc trẻ em cũng