Chữa bệnh trĩ bằng phương pháp xông hơi là bài thuốc dân gian đơn giản mà những người bị bệnh trĩ đã và đang thực hiện rất hiệu quả. Phương pháp này được dân gian truyền lại rất hiệu