Bệnh trĩ đang ngày càng lan rộng và sức “hoành hành” của nó ngày càng lớn hơn, ảnh hưởng trực tiếp là cho người bệnh với những đau đớn và bất tiện trong cuộc sống, không những