“Thập nhân cửu trĩ”, cứ 10 người thì có 9 người mắc  bệnh trĩ . Tỷ lệ mắc trĩ tăng nhanh sau tuổi 30 và tăng mạnh từ sau tuổi 45, đặc biệt đối tượng dễ mắc trĩ