Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng song ngay từ những dấu hiệu ban đầu bệnh trĩ đã gây ra những rắc rối, bất tiện trong sinh hoạt của người bệnh. Trĩ nội khó nhận biết hơn