Tin chắc rằng không ít người cũng hiểu về bệnh này. Polyp hậu môn là loại bệnh như thế nào? Nó là một loại bệnh về hậu môn trực tràng, đồng thời bệnh tình cũng rất phức