Bệnh trĩ gây đau đớn, mất tự tin, gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống hằng ngày. Bệnh thường được hình thành do những thói quen xấu kéo dài một thời gian dài. Để phòng tránh chúng, bạn cần tránh những