75% người trưởng thành ở châu Âu và Bắc Mỹ mắc phải các triệu chứng của bệnh trĩ tại một thời điểm nhất định trong đời. Trong đó 50% những người trên độ tuổi 50 mắc phải