Bệnh trĩ có thể gặp phải ở bất cứ ai và nếu không điều trị sớm có thể sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm. Vì vậy việc tìm hiểu sớm các tác hại của bệnh