Thắt búi trĩ bằng dây thun là phương pháp đơn giản và hiệu quả ngày nay. Đó là  phương pháp được chọn hàng đàu cho trĩ không để lại  biến chứng. Phương pháp điều trị bệnh trĩ tại