Lá lốt là một trong những dược thảo chữa bệnh rất phổ biến của nước ta, không chỉ có công dụng chữa bệnh cơ xương khớp mà còn có thể làm thực phẩm. Bài viết này chúng tôi