Như chúng ta biết thì chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt của người bị thoát vị đĩa đệm hoàn toàn khác so với những người bình thường, chính vì vậy mà những câu hỏi xoay